Sertifikaatit, nuo vastuullisuuden pikku apurit

 

Ma-ia Family uskoo, että vastuullisuuden voi huomioida ihan kaikissa tekemisen vaiheissa – ja jopa ennen tekemistä. Ei lähdetä suunnittelemaan vain jotain housuja, vaan lempihousut, joita rakastetaan paljon ja pitkään. Tehdään laatua, joka kestää sen rakkauden. Kannustetaan hoitamaan ja kierrättämään. Tunnetaan koko tuotantoketju alkumetreiltä käyttäjälle. Suositaan luomupuuvillaa ja muita turvallisia, eettisesti tuotettuja materiaaleja. Tiedetään tarkasti, missä vaatteet ommellaan.

Työtä siis riittää, mutta ei haittaa. Teemme sen mieluusti, koska uskomme, että siitä on hyötyä sekä ihmisille että ympäristölle. Apunamme toimivat erilaiset sertifikaatit ja asetukset, jotka varmistavat valmistukseen ja materiaaleihin liittyvien periaatteiden toteutuvan myös käytännössä.

Tässä muutamia ma-iamaisesti selkokielellä.

 

SEDEX ja SMETA


Ma-ia Family -tuotteiden valmistuksessa suositaan pieniä tuotantokumppaneita, joiden toiminta on läpinäkyvää ja kestää tarkastelun. Puolueettomana arviointikumppanina toimii SMETA-auditointeja toteuttava SEDEX-järjestö, jonka tavoitteena on parantaa työolosuhteita maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa ja edistää siten vastuullista, eettistä ja kestävää toimintaa.

Auditoitavia asioita ovat mm. pakkotyön ehkäisy, vapaa ammattiyhdistystoiminta, turvallisuus, lapsityövoiman käytön ehkäisy, palkkaus, ylityökäytännöt, syrjinnän ja ahdistelun ehkäisy, laittoman siirtotyövoiman käytön ehkäisy ja kansainvälisen ympäristölainsäädännön toteutus.

 

Amfori BSCI


Ma-ia Family -merkin omistava suomalainen Martinex on myös BSCI:n jäsen.

BSCI eli Business Social Compliance Initiative suojelee työntekijöiden oikeuksia globaaleissa hankintaketjuissa ja valvoo 11 toimintaperiaatteen noudattamista kolmannen osapuolen tekemien tehdastarkastusten avulla.

BSCI:n toimintaperiaatteet:
1. Järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus
2. Syrjintäkielto
3. Oikeudenmukainen korvaus
4. Kohtuulliset työajat
5. Työterveys ja -turvallisuus
6. Lapsityön kielto
7. Nuorten työntekijöiden erityinen suojelu
8. Epävakaiden työsuhteiden kielto
9. Pakkotyön kielto
10. Ympäristönsuojelu
11. Eettinen liiketoiminta

 

LUOMU


Ma-ia Familyn käyttämä ekologinen ja laadukas luomupuuvilla on perinteistä puuvillaa vastuullisempi vaihtoehto.

Luomupuuvilla on tuotettu luonnonmukaisen maanviljelyn periaatteiden mukaan, joten viljelyssä ei käytetä keinotekoisia lannoitteita, torjunta-aineita tai geenimuunneltuja siemeniä. Tavoitteena on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta ja maaperän hedelmällisyyttä sekä edistää ympäristön ja ihmisten hyvinvointia.

 

GOTS


Ma-ia Familyn käyttämä luomupuuvilla on GOTS-sertifikoitua.

GOTS eli Global Organic Textile Standard kattaa koko prosessin pellolta kaupan hyllyyn. Kansainvälisesti tunnustettu standardi ei rajoitu vain ekologisesti kestävään kehitykseen, vaan luo lisäksi tiukat sosiaaliset kriteerit, joihin yritysten on sitouduttava. Arvoketjun kaikkien yritysten on osallistuttava vuosittain paikan päällä tehtävään tarkastukseen.

 

OEKO-TEX


Turvallisuus on meille erityisen tärkeää. Siksi kaikki Ma-ia Family -tuotteet on valmistettu ilman haitallisia kemikaaleja, usein jopa EU:n asettamia lakeja ja asetuksia tiukemmilla vaatimuksilla.

OEKO-TEX Standard 100 -sertifikaatti on yksi tapa vahvistaa, ettei valmiissa tuotteessa ole haitallisiksi luokiteltavia torjunta-aineita eikä raskasmetalli- tai formaldehydijäämiä. Se testaa tekstiilien sisältämiä kemikaaleja neljässä kategoriassa, jotka perustuvat siihen, kuinka läheisessä kosketuksessa tuote on ihon kanssa. Testaus kattaa koko tuotantoketjun ja tuotteen pienimmätkin osat neppareista lankoihin.


REACH


Ma-ia Family -tuotteiden valmistukseen kelpuutetaan vain kumppaneita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan REACH-asetusta.
Kyseinen Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals on EU-asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. Sen avulla pyritään suojelemaan ihmisiä ja ympäristöä kemikaalien aiheuttamilta riskeiltä. Asetus myös edistää vaihtoehtoisten keinojen käyttämistä aineiden mahdollisten haittojen arviointiin, jotta eläinkokeiden määrää voidaan vähentää.